Facebook Yoututbe Instagram
Homepage About
Homepage Partners
Homepage News
Homepage eLearning
Homepage contact

The project Consortium is made up of 6 parnters from 5 European countries.

Factor Social

Factor Social

Il-Factor Social (FS) hija SME dinamika speċjalizzata fl-użu tal-Psikoloġija bħala soluzzjoni ta’ problemi u kuntesti differenti. Imwaqqfa fl-2004 FS taqsam dejta f'oqsma differenti bħall-edukazzjoni, l-inġinerija u l-fiżika b'għarfien tax-xjenza psikoloġika u soċjali biex tiżviluppa, timplimenta u tevalwa soluzzjonijiet sostenibbli għal problemi li jvarjaw minn evalwazzjoni sempliċi ta’ sistemi għal problemi tas-soċjetà kumplessi fuq skala globali. FS hija wkoll kumpanija ċertifikata sabiex tipprovdi taħriġ u taġixxi f’diversi setturi u kontinenti.

Websajt tal-imsieħba: www.factorsocial.pt

Universita’ Ta’ Malta

Universita’ Ta’ Malta

L-Università ta’ Malta taf l-oriġini tagħha għall-fundazzjoni tal-Collegium Melitense mill-Ġiżwiti fl-1592 u hija l-ogħla istituzzjoni tat-tagħlim ta’ l-Istat f’Malta. Iċ-Ċentru għall-Istudju u l-Prattika tar-Riżoluzzjoni tal-Kunflitti huwa Ċentru li twaqqaf fl-Università ta ’Malta bil-għan li jimpenja ruħu fir-riċerka u l-prattika tar-riżoluzzjoni tal-kunflitti. It-twaqqif taċ-Ċentru jibni fuq relazzjoni li ilha teżisti bejn l-Università ta ’Malta u George Mason University, fl-Istati Uniti fil-qasam tar-riżoluzzjoni tal-kunflitti, u taħdem mill-qrib ma’ l- iSchool for Conflict Analysis and Resolution (S-CAR). L-oqsma ewlenin ta 'interess għaċ-Ċentru huma, fost l-oħrajn, prattiki ta' riżoluzzjoni tal-kunflitti, ir-relazzjoni bejn il-kunflitt u d-drittijiet tal-bniedem, kif ukoll il-ġustizzja, il-liġi, il-fidi, il-migrazzjoni u s-sigurtà.

Websajt tal-imsieħba: www.um.edu.mt

CARDET

CARDET

CARDET (Center for the Advancement of Research & Development in Educational Technology) hija organizzazzjoni indipendenti, non-profit, mhux governattiva, ta’ riċerka u żvilupp ibbażata f'Ċipru li tahdem ma’ partners madwar id-dinja. CARDET qed issir waħda mill-istituzzjonijiet ewlenin fir-reġjun Ewro-Mediterranju għar-riċerka, l-evalwazzjoni u l-iżvilupp. It-tim tal-CARDET jistinka biex joffri kapaċitajiet ta ’riċerka u żvilupp tal-ogħla kwalità u opportunitajiet edukattivi għall-benefiċċju tas-soċjetà. Il-missjoni ta 'CARDET hija li tispira l-edukazzjoni tal-ġenerazzjoni li jmiss, u li tippromwovi r-riċerka, l-innovazzjoni, u l-iżvilupp permezz ta' prattiki bbażati fuq l-evidenza, riċerka innovvativa, u persuni mmotivati.

Websajt tal-imsieħba: www.cardet.org

AMSED

AMSED

AMSED twaqqfet fl-1998, u hija organizzazzjoni non-profit li timplimenta attivitajiet edukattivi informali maż-żgħażagħ u ma’entitajiet li jaħdmu maż-żgħażagħ, b'attenzjoni partikolari fuq iż-żgħażagħ li ġejjin minn sfondi ta' immigrazzjoni u żvantaġġjati. L-organizzazzjoni għandha l-għan li toħloq spazji ta' tagħlim interkulturali u solidarjetà fil-livell lokali, nazzjonali u Ewropew. AMSED tinforma, tħejji, tospita, u tiggwida liż-żgħażagħ fit-twettiq ta 'proġetti Ewropej interkulturali u attivitajiet volontarji inklużivi, bħal proġetti ta' kostruzzjoni, EVS, taħriġ u skambji interkulturali li jiggwidaw lill-membri żgħażagħ tagħhom fil-parteċipazzjoni tagħhom f'dawn l-attivitajiet, u jagħtuhom is-setgħa biex ikunu ċittadini attivi li jaghtu kontribuzzjonijiet pożittivi lis-soċjetà.

Websajt tal-imsieħba: www.amsed.fr

Diplomatic Academy of the University of Nicosia

Diplomatic Academy of the University of Nicosia

The Diplomatic Academy huwa istitut indipendenti u non-profit, affiljat mal-Università ta ’Nikosija. L-Akkademja hija organizzazzjoni relattivament żgħira, iżda speċjalizzata li topera f'ambjent ferm akbar (l-Università ta 'Nikożja) u ġiet stabbilita fl-2011 primarjament biex tipprovdi taħriġ u tippromwovi edukazzjoni, informazzjoni u analiżi dwar żviluppi fir-relazzjonijiet diplomatiċi u internazzjonali. L-Akkademja tfittex li żżomm rabtiet mal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u istituzzjonijiet governattivi oħra u testendi l-attivitajiet ta 'kollaborazzjoni tagħha ma' organizzazzjonijiet oħra ta' natura simili f'Ċipru u barra min Cipru, kif ukoll mal-missjonijiet barranini bbazati f'Ċipru.

Websajt tal-imsieħba: www.unic.ac.cy/da/

E.N.T.E.R. GMBH

E.N.T.E.R. GMBH

E.N.T.E.R. (European Network for Transfer and Exploitation of EU project Results) twaqqfet fl-2005 u hija kumpanija ta ’netwerking bl-għan li tipprovdi pjattaforma għall-iskambju fil-livell Ewropew u lil hinn minnha. L-enfasi tagħha tinsab fuq l-isfruttar u t-tixrid tar-riżultati tal-proġetti tal-UE u fuq il-ħolqien ta 'netwerk għad-distribuzzjoni tal-informazzjoni u l-għajnuna lill-partijiet interessati fil-promozzjoni attiva tal-proġetti tagħhom madwar il-kontinent. Aħna ngħaqqdu l-għarfien fil-ġestjoni tal-proġetti u l-loġistika mal-kummerċ u l-PR biex nassumu kompiti organizzattivi, żvilupp, riċerka u tixrid ta’ informazzjoni.

Websajt tal-imsieħba: www.enter-network.eu