Facebook Yoututbe Instagram
Homepage About
Homepage Partners
Homepage News
Homepage eLearning
Homepage contact

Ħarsa ġenerali

IEUME huwa Proġett Erasmus + KA2 ta 'sentejn li jixtieq jappoġġa, permezz ta' għodod edukattivi innovattivi, il-proċess ta 'integrazzjoni ta' nies bi sfond ta’ migranti (refuġjati, persuni li jfittxu l-ażil u migranti ekonomiċi). Dawn l-għodod i se jgħinuhom jiksbu aċċess għall-informazzjoni u fehim aħjar ta 'wħud mill-iktar kwistjonijiet importanti - u pertinenti għalihom - relatati mal-UE, inklużi d-drittijiet u l-obbligi li għandhom fl-istati ospitanti tagħhom gewwa l-UE.

Il-proġett se jiddisinja u jiżviluppa toolkit diġitali inklużiv, interattiv u faċli għall-utent li se jinkludi wkoll moduli gamified li jkopru kwistjonijiet soċjo-kulturali, politiċi u ekonomiċi Ewropej. L-għodda se tkun disponibbli wkoll permezz ta’ pjattaformi / applikazzjonijiet tal-mobajl. Essenzjalment, il-proġett IEUME se jgħin individwi bi sfond ta' migrazzjoni biex jirċievu informazzjoni u biex jifhmu aħjar aspetti importanti ta 'kwistjonijiet relatati mal-UE kif ukoll id-drittijiet u l-opportunitajiet li l-Unjoni toffrilhom. Ir-riżorsi edukattivi li għandhom jiġu żviluppati u disponibbli għandhom ikopru l-oqsma tal-Istituzzjonijiet tal-UE, Aċċess għad-Drittijiet, Kultura Politika u Parteċipazzjoni Ċivika, Impjieg u Wirt Kulturali.

Ghanijiet

Id-disinn u l-iżvilupp ta' toolkit diġitali inklużiv, interattiv u faċli għall-utent għall-migranti, ir-refuġjati u dawk li jfittxu l-ażil li se jinkludu moduli ta' taħriġ online gamified għall-ambjent soċjo-kulturali, politiku u ekonomiku Ewropew, li se jkun disponibbli wkoll permezz ta' pjattaformi / applikazzjonijiet tal-mobajl .

  • Tiżdied id-disponibbiltà u titjieb il-kwalità ta 'l-opportunitajiet ta' tagħlim offruti fuq kwistjonijiet politiku-soċjo-kulturali ta 'l-UE għall-adulti u partikolarment migranti, refuġjati u minoranzi
  • Jgħammru speċjalisti ta' edukazzjoni u integrazzjoni bil-ħiliet meħtieġa biex irawmu ambjent ta' tagħlim li jiċċelebra l-ugwaljanza, diversità u inklużjoni
  • Tippromwovi l-integrazzjoni ta' refuġjati, persuni li jfittxu l-ażil u migranti li jkunu għadhom kif waslu u żżid l-għarfien dwar il-kriżi tar-refuġjati fl-Ewropa
  • Tħeġġeġ l-użu ta' Riżorsi Edukattivi Miftuħa bħala għodda biex tissaħħaħ l-aċċess għall-edukazzjoni ta' individwi li jiffaċċjaw sfidi edukattivi, ekonomiċi, kulturali u soċjali

Ir-riżultati

IO1 – Żvilupp tal-Ekosistema tal-Gamifikazzjoni u l-Qafas Metodoloġiku (eBook) tal-IEUME:Ktieb elettroniku li jipprezenta l-Ekosistema tal-Gamifikazzjoni u Rapporti qosra dwar il-politika u l-prattiki tal-integrazzjoni tal-migranti fil-Portugall, Malta, Ċipru, l-Awstrija, Franza u kif ukoll fl-UE in generali.

Ara l-eBook Iddownlowdja l-eBook

IO2 - IEUME Kurrikulu Gamifikat u Toolbox tar-Riżorsi Miftuħa: Kurrikulu u xenarju tal-logħob magħmul minn tal-anqas 5 kapitoli – l-ambjent gamified u r-riżorsi tiegħu se jiġu żviluppati abbażi tal-qafas EXVET b’units speċifiċi, deskrizzjonijiet tar-riżultati tat-tagħlim u informazzjoni dwar il-livell tal-kwalifiki.

Malti Principji ewlenin tad-Demokrazija u Impenn Civiku Drittijiet ta 'Aċċess fl-UE Kultura u Wirt Ewropew Organizzazzjonijiet Ewropej sistema ta governanza u Istituzzjonijiet Titjib tal-impjegabbiltà

IO3 - IEUME Pjattaforma Gamified Diġitali – Riżorsi edukattivi u ta' taħriġ miftuħa: Il-pjattaforma u l-app mobbli jappoġġjaw it-twassil tal-komponenti kollha tat-tagħlim onlajn tal-proġett (moduli onlajn, bażijiet tad-dejta, studji tal-każ, vidjows u t-ttolkit) u se jappoġġjaw għodod interattivi onlajn bħal fora, blogs, applikazzjonijiet għan-netwerking soċjali, logħob żgħir u chat rooms.

Żur il-pjattaforma

IO4 - IEUME Għodod ta' Valutazzjoni, Validazzjoni u Rikonoxximent tal-Ħiliet: Pakkett ta 'għodod għal min iħarreġ, edukaturi u ħaddiema soċjali li jgħinhom jivvalutaw, jivvalidaw u jirrikonoxxu l-ħiliet miksuba permezz tal-provvista ta' ambjent ta' tagħlim gamified ta' IEUME.

Iddownlowdja Pakkett ta 'għodod

IO5 - Edukazzjoni Ċivika tal-Migranti fil-Politiki Nazzjonali u ta 'l-Edukazzjoni għall-Adulti ta' l-UE - Pakkett ta ’Adattament u Politika: Pakkett ta 'adattament u politika onlajn fejn għandu jipprovdi linji gwida speċifiċi lill-partijiet interessati dwar kif jistgħu jintegraw il-pakkett ta' taħriġ tal-IEUME fl-attivitajiet ta 'taħriġ normali tagħhom.

View Adaptation and Policy Package Download Adaptation and Policy Package
Ara Pakkett ta 'adattament u politika Iddownlowdja Pakkett ta 'adattament u politika

FAQs: The implementing partners have collected valuable information responding to Migrants’ Frequently Asked Questions on Health, Education, Housing and Employment.

Cyprus Austria Portugal France Malta

Metodoloġija

IEUME jinvolvi l-iżvilupp ta 'pjattaforma diġitali inklużiva, interattiva u faċli għall-utent, app mobbli u għodod biex jinfurmaw u jedukaw lill-migranti. Il-proġett jinkorpora u juża firxa wiesgħa ta 'għodod orjentati għall-ICT bħal eBook, toolkit onlajn u Kurrikulu li mhux biss se jtejjeb l-aċċess tal-migranti għall-informazzjoni, iżda jippromwovi wkoll tagħlim awtentiku, appoġġ mill-istudenti l-ohra u litteriżmu diġitali. Fuq kollox, jadotta approċċ innovattiv biex it-tagħlim jiżviluppa karatteristiċi gamifikati fit-tahrig biex itejjeb l-effikaċja tiegħu.